سلول‌های بنیادی سرطانی زیر‌گروهی از سلول‌های توموری هستند که توان خود‌نو‌زایی، متاستاز (مهاجرت سلول‌های سرطانی از اندامی به اندام دیگر) و مقاومت در برابر درمان را دارند. تنظیم عملکرد این سلول‌ها و مهار تغییر از فرم اپی‌تلیالی به مزانشیمی که امکان متاستاز را فراهم می‌کند یکی از رویکردهای مهم برای درمان یا مهار سرطان است. میکرو RNAها، به عنوان تنظیم کننده برخی از ویژگی‌های سلولی، مانند خود‌نو‌زایی، متاستاز و مقاومت به داروها، می‌توانند هدف مناسبی برای تشخیص و درمان سرطان باشند. به دنبال یافتن میکرو RNA ای که هم در خود‌نو‌زایی و هم در متاستاز سلول‌های سرطان معده نقش داشته باشد، دکتر مرضیه ابراهیمی، دکتر مهناز عظیمی، دکتر مهدی توتونچی، دکتر فاطمه کمالی و همکارانشان در پژوهشگاه رویان و بانک ملی تومور دانشگاه علوم پزشکی تهران، پژوهشی طراحی کردند که طی آن، نخست با مرور مقالات، ژن‌های مرتبط با پرتوانی و تغییر اپی‌تلیال به مزانشیم انتخاب شدند. سپس ژن‌هایی که هدف میکرو RNAها هستند را از میان آنها انتخاب کردند. در نهایت، الگوی بیان میکرو RNAها و ژن‌های انتخاب شده در گاسترواسفیرها (کره‌های سلولی که در شرایط آزمایشگاهی از سلول‌های سرطان معده تولید می‌شوند)، به عنوان مدل آزمایشگاهی سرطان معده، مورد بررسی قرار گرفتند.
نتایج این پژوهش که در مجله بین المللی Gastroenterology and Hepatology به چاپ رسیده است.
البته در فاز اول اين مطالعه ١٠ بيمار وارد مطالعه شدند كه علاوه بر سرطان معده سرطان پستان هم مورد مطالعه قرار گرفته وي همچنين افزود كه با اضافه كردن تست كموبيوگرام و ادامه تحقيقات به كيت معتبر تري در زمينه تشخيص زود هنگام متاستاز در سرطان ها دست پيدا خواهند كرد.

اين پروژه با حمایت موسسه حمایت از توسعه تحقیقات علوم پزشکی ایران (نیماد) انجام گرفته است.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *