شرکت دانش بنیان کیان ایمن سلول به عنوان شرکت پیشرو در تولید فرآورده های پیشرفته سلولی با هدف ارائه خدمات سلولی بر پایه سلول های ایمنی، سلول های خونساز و سلول های تغییر یافته ژنی در سال ۱۳۹۹ تاسیس گردید. تجربه های تیم مستقر در شرکت منجر به ایجاد بانک آلوژن NK با هدف استفاده در سلول درمانی تومورهای مغزی گردید و در این راستا دو کار آزمایی بالینی در سطح فاز ۱ با همکاری پژوهشگاه رویان و بیمارستان حضرت رسول اکرم به انجام رسانید.
این شرکت تجربه و تجهیزات  لازم برای ارایه خدمات  و محصولات ذیل را داراست:
1-فراوری انواع سلول های ایمنی و سلول های خونی برای درمان سرطان
2-ارایه خدمات سلولی شامل (فروش رده سلولی سرطانی ،کشت دو بعدی و سه  بعدی سلول های سرطانی، تست سمیت دارویی بر سلول های سرطانی و سلول های بنیادی سرطان)
3-خدمات فلوسایتومتری شامل (سنجش مارکرهای سلولی، بررسی آپوپتوز و چرخه سلولی و …)
همچنین شرکت کیان ایمن سلول دارنده گواهینامه ی استانداردهای بین المللی تجهیزات پزشکی ISO13485:2016 و سیستم مدیریت کیفیت ISO9001:2015 در حوزه خدمات جداسازی سلول های کشنده طبیعی از خون محیطی به منظور درمان سرطان و تشخیص زودهنگام مقاومت دارویی در بیماران سرطانی می باشد.