نیکوژن یک محصول سلولی آلوژن است که از دهنده سالم غیر خویشاوند گرفته شده و برای درمان بدخیمی های خونی و تومورهای توپر استفاده می گردد.
مطالعه کارآزمایی بالینی فاز I سلول های نیکوژن در کودکان مبتلا به گلیوم‌های مغزی در شرکت کیان ایمن سلول با همکاری پژوهشگاه رویان و مرکز رشد نمو کودکان بیمارستان رسول اکرم ، در آبان ماه سال 1400 آغاز گردیده است. در این طرح 10 کودک مبتلا به گلیوم های مغزی غیر قابل جراحی، و گلیوم های مقاوم به درمان، تحت سلول درمانی با سلول های نیکوژن قرار گرفته اند و عوارض ناشی از تزریق سلول ها و اثرات درمانی آن در کاهش تومور بررسی می گردد.