مدل سه بعدی

ایجاد مدل های شبه توموری که میانکنش سلول-سلول و ماتریکس سلول را دارا می باشند، ابزار مناسبی برای مطالعات دارویی است و بدین ترتیب می تواند جایگزین مناسبی برای استفاده از حیوانات آزمایشگاهی شود.

کشت سلولیبیان شاخص های توموری در اسفروئیدهای مشتق از بیمار مبتلا به سرطان پستان

انواع مدل های کشت سه بعدی:

1-اسفروﺋﻴﺪ چند سلولی(MCS): مدل شبه توموری است که از رده های سلولی استاندارد در محیط حاوی سرم جنین گاو تولید می شود.
2-تومور اسفروﺋﻴﺪ(PD-TS): اسفروﺋﻴﺪهای مشتق از بافت های تومور بیمار است که دارای تنوع سلولی همان بافت است. این مدل های سلولی در مطالعات درمانی مبتنی بر فرد (personalized therapy) مورد استفاده قرار می گیرد.
3-اسفروﺋﻴﺪ چند رده ای (ML-TS): کشت سه بعدی مخلوطی از دو یا چند رده ی سلولی مثل سلول های اندوتلیال، مزانشیم و فیبروبلاست منجر به شکل گیری این اسفروﺋﻴﺪها می شود.
4-اسفروﺋﻴﺪ های غنی از سلول های بنیادی سرطان (CSC-TS): نوعی از کشت سه بعدی سلول ها هستند که منجر به غنی شدن از سلول های بنیادی سرطان می شوند.

ویژگی محصولات ما:

1-انحصار دانش: کیان ایمن سلول تنها شرکتی در ایران است که انواع کشت سه بعدی آماده ی مصرف را ارائه می دهد.
2-مدل های آماده برای مصرف: صدها اسفروئید یکنواخت در فلاسک یا پلیت های 6، 12، 24، 48 و یا 96 خانه تحویل داده می شود.
3-سادگی: مصرف کننده بدون داشتن هیچ تجربه ای در کشت سه بعدی سلول ها می تواند از این مدل ها برای مطالعات خود استفاده نمایید.
4-جایگزینی اخلاقی و اقتصادی: مدل های سه بعدی می توانند جایگزین مناسبی برای مدل های حیوانی باشند.

کشت سلولی
کشت سه بعدی سرطان تخمدان حاصل از SKOV3

کشت سلولی
اسفروﺋﻴﺪ چند سلولی مشتق از بیمار مبتلا به سرطان معده

 

 

 

 

 


کاربرد مدل های اسفروئید:

1-مطالعات دارورسانی
2-پیش گویی مقاومت دارویی در تومور های انسانی
3-تحقیقات حوزه ی سلول های بنیادی سرطان